Andrzej Tadeusz Kijowski

[Rozmiar: 16840 bajtów]Opis Obyczajów w XV-leciu Międzysojuszniczym 1989-2004

s. 266 + 8 nlb, Rozmiar 210 x 145 x 15, waga 0,35 kg
Wydawnictwo AnTraKT, Warszawa 2010, Indeksy, insert DVD
ISBN 978-83-923292-8-2

Teatr to miejsce spotkania - Paradoks o Ogródkach

To już rozprawa stricte teatrologiczna. Opowieść bliska „Mojemu życiu w sztuce” Konstantego Stanisławskiego, której nie obce są anegdoty rodem z „Żywotów” Józefa Szczublewskiego, a i teorie stricte estetyczne sięgające filozoficznych korzeni autora pracy „Chwyt teatralny. Zarys instrumentalnej teorii teatru”. Jest bowiem „Teatr to miejsce spotkania” swoistym domknięciem młodzieńczej teorii Andrzeja Tadeusza Kijowskiego, który przez piętnaście lat walcząc z każdym poziomem kulturalnej biurokracji i artystycznej stagnacji starał się ożywić podatne na chwyty teatralne – publiczne tłumy. I ta opowieść pełna jest portretów czy wzmianek o ludziach, artystach lecz także i o urzędnikach. Znajdzie się tu obszerny szkic o Adamie Hanuszkiewiczu, słów parę o Krystynie Jandzie i Joannie Szczepkowskiej i jej ojcu Andrzeju. Na kartach książki przewijają się często Izabella Cywińska, Maciej Wojtyszko. Ale wspomni autor także Jerzego Koeniga czy Adama Kiliana, Zofię Kucównę bądź Edytę Jungowską. Dziesiątki postaci wymieniono w obszernych przypisach.
Lecz i tu także – a może tu przede wszystkim ani o ludzi, ani tylko o anegdotę chodzi. W dwu tomach, z których pierwszy „Paradoks o Ogródkach” opowiada dzieje Konkursu Teatrów Ogródkowych w latach 1992-2004 w jego wędrówce ze staromiejskiego Lapidarium aż do Doliny Szwajcarskiej, drugi zaś „Thea to znaczy widzenie” przedstawia dzieje frekwencyjnego triumfu w Ogrodach Frascati w latach 2005-2006, prezentuje Andrzej Tadeusz Kijowski dowód na swoją młodzieńczą tezę, iż teatr jest sztuką mechaniczną, techniką społecznych zmian, sztuką zabawy czyli miejscem spotkania.

Insert DVD

Tom trzeci Paradoks o Ogródkach zaopatrzono w insert DVD zawierający dwa spektakle teatralne: debiut Edyty Olszówki na Konkursie Teatrów Ogródkowych w Spacerku przed snem Janusza Głowackiego i lwowskie piosenki zatytułowane Ten drogi Lwów w wykonaniu Stanisława Górki i Wojciecha Machnickiego.

[Rozmiar: 36852 bajtów]

Design based on flankerds.com